11Iar El, răspunzând, le-a spus: „Pentru că vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, dar lor nu le este dat.” (Matei 13:1-13)

 

Adevărurile lui Dumnezeu sunt ascunse pentru copiii Săi, nu de ei. El ne-a dat misterele Sale, care sunt acele adevăruri ce nu pot fi înțelese decât de copiii Săi. Doar credincioșii născuți din nou pot primi revelația divină pentru a ști cum funcționează Împărăția lui Dumnezeu.

Dumnezeu vrea ca toți oamenii să intre și să se bucure de împărăția Sa. El a dat o invitație deschisă tuturor de a primi renașterea spirituală, care le dă dreptul la revelația acestor mistere ale Împărăției. Așa cum se spune în 1 Corinteni 2:14, un om natural nu poate primi lucrurile Duhului lui Dumnezeu pentru că sunt deosebite spiritual. Prin urmare, cine Îl respinge pe Iisus, respinge sursa întregii înțelepciuni și cunoașteri (Coloseni 2:3).

Dumnezeu a păstrat înțelegerea profundă a vieții veșnice celor care Îl primesc pe Iisus. Putem apoi să ne bazăm pe înțelepciunea Sa, prin Duhul Sfânt din interiorul duhurilor noastre, pentru a primi revelație din Cuvântul Său și înțelepciune pentru a trăi această viață. De asemenea, în acest fel El protejează legile Sale, pe care este întemeiat universul, de la a fi folosite greșit de Satan și împărăția sa de demoni.

În acest pasaj al Scripturii din Matei 13, Iisus a vorbit despre cei care au revelația cunoașterii misterelor lui Dumnezeu. Ei vor primi și mai multă revelație și vor umbla în viața abundentă pe care El a oferit-o (Ioan 10:10; 2 Petru 1:3). Cei care nu continuă să crească în revelație vor pierde în cele din urmă orice adevăr au și vor ajunge în decepție. Dumnezeu ne descoperă adevărurile Sale în etape, nu toate odată (Isaia 28:9-10), și trebuie să continuăm să-L căutăm!

Pe măsură ce pășești în revelația a ceea ce Domnul ți-a arătat deja, El îți va dezvălui mai multe adevăruri. Adevărurile lui Dumnezeu sunt misterioase doar pentru cei care nu-și înmoaie inima prin a-L căuta pe Dumnezeu cu toata inima lor. După cum spune în Ieremia 29:13: „Și Mă veți căuta și Mă veți găsi, când Mă veți căuta din toată inima voastră.”