Matei 4:1-11; Marcu 1:12-13; Luca 4:1-11

4Și Iisus i-a răspuns, zicând: „Este scris că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt al lui Dumnezeu.” (Luca 4:4)

 

Când Duhul Sfânt L-a dus pe Iisus în pustiu, s-a întâmplat așa ca să fie ispitit de diavol. Cum a răspuns Iisus?  A răspuns fiecărei tentați cu, ”Este scris.” Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie a Duhului (Efeseni 6:17), și este singua armă spirituală pe care o avem. Iar Iisus ne-a arătat cum să o folosim.

Din moment ce Iisus este Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 1:1), orice ar fi vorbit ar fi fost Cuvântul. Când a fost ispitit, El ar fi putut spune: „Dispari!” și diavolul ar fi trebuit să plece. Cu toate acestea, a citat de fiecare dată Cuvântul scris al lui Dumnezeu, același Cuvânt pe care îl avem și noi astăzi.

Aceasta ne oferă o mare siguranță că acest Cuvânt scris al lui Dumnezeu, este suficient pentru noi. Iisus, în fața celor mai mari ispite pe care le putea oferi Satan, nu a fost nevoit să spună ceva ce nu a fost deja consemnat în Scriptură. Cuvântul L-a susținut și I-a împuternicit să învingă orice ispită către păcat. Este posibil ca atunci când El Se va întoarce pe acest pământ, El va rosti doar Cuvântul scris pentru a distruge dușmanii Săi. Nu este de mirare că Satan încearcă să ne împiedice să studiem și să cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu!

Dumnezeu ți-a dat arma puternică a Cuvântului Său. Când rostești Cuvântul cu credință, iadul se agită. Satan și demonii lui au experimentat deja ceea ce poate face Cuvântul. Ei îi cunosc puterea. Acum trebuie să-l cunoști și tu, și să fii convins de el, de asemenea.