14Şi, spunând acestea, s-a întors înapoi şi L-a văzut pe Iisus stând în picioare şi nu ştia că este Iisus. (Ioan 20:11-17)

 

Maria nu L-a recunoscut pe Iisus. Ea a fost una dintre femeile care L-a urmat și L-a slujit în toată lucrarea Sa pământească (Luca 8:2-3). Îl cunoștea bine și Îi auzise vocea Lui de mii de ori. Iisus a onorat-o pe Maria, alegând-o pentru a fi prima persoană căreia i s-a arătat după învierea Sa, și cu toate astea ea a presupus că era grădinarul.

Cu siguranță, unul dintre motivele principale pentru care Maria nu L-a recunoscut pe Iisus a fost că nu se aștepta să-L vadă în viață! Gândul că Iisus ar putea fi viu nu-i venise încă în minte. Aceasta ilustrează modul în care așteptările ei i-au dictat experiența, iar credincioșii nu sunt deloc diferiți. Ceea ce așteptăm de la Dumnezeu este de obicei ceea ce obținem de la El.

Dumnezeu este cine este, indiferent de ceea ce gândim despre El. În ceea ce privește experiența noastră, Îl vom experimenta doar așa cum credem că este. De exemplu, cei care cred că Dumnezeu nu vindecă astăzi nu vor fi vindecați până când nu vor începe să creadă diferit. Cei ce nu cred în botezul cu Duhul Sfânt, nu îl vor primi. Cei ce nu cred că Iisus a înviat din morți, nu-L vor recunoaște pe Hristos înviat, chiar dacă El ar sta înaintea lor.

Maria L-a recunoscut pe Iisus când El a strigat-o pe nume. Relația personală dintre ei i-a deschis în sfârșit ochii. Astăzi, tu ce crezi despre El ? Dacă tu crezi că El este supărat pe tine, nu vei experimenta plăcerea Lui, chiar dacă Scriptura spune că ești acceptat în Cel Preaiubit (Efeseni 1:6, BTF). Dacă tu crezi că El te-a părăsit, nu vei experimenta prezența Lui, chiar dacă El nu te lasă niciodată și nu te uită (Evrei 13:5). Crede tot ceea ce spune Biblia că este El, iar El va fi totul pentru tine și mai mult de atât.