Dumnezeu dă daruri extraordinare. Știm că acest lucru este adevărat deoarece Iisus a spus aceasta:

 

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe Fiul Său … (Ioan 3:16)

Fiul Său este doar unul dintre multe daruri neprețuite pe care Dumnezeu ni le-a dat. De asemenea, El ne-a dat Duhul Sfânt (Fapte 2:38), împărăția Lui (Luca 12:32), harul Său (Efeseni 3:7), neprihănirea Lui (Romani 1:17), autoritatea Lui (Matei 16:19), înțelepciunea Lui (Iacov 1:5), odihna Lui (Matei 11:28), viața veșnică (Romani 6:23), într-adevăr orice binecuvântare spirituală (Efeseni 1:3). Dacă Îl cunoști pe Iisus, probabil știi că Tatăl nostru ceresc este un Dumnezeu bun și generos căruia Îi face plăcere să dea și să dea și să dea:

 

El, care, în adevăr, nu L-a cruţat pe propriul Său Fiu, ci L-a dat pentru noi toţi, cum nu ne va dărui, de asemenea, toate împreună cu El? (Romani 8:32)

Noi trăim după cruce, deci nu avem nici o scuză pentru a fi confuzi cu aceste lucruri. Dumnezeu este bun și tot ceea ce face este bun și tot ceea ce dă este bun. El nu ne dă niciodată daruri rele și nu este autorul răului. El nu acționează într-un fel în cer și într-un alt mod pe pământ.

Dumnezeu nu trimite cutremure sau uragane pentru a ucide oameni. Nu ne face bolnavi pentru a ne învăța lucruri. El nu folosește terorismul pentru a judeca Occidentul sau conflictul pentru a judeca Orientul Mijlociu sau sărăcia pentru a judeca Sudul. El a judecat deja toate păcatele noastre la cruce.

Păcatul continuă să aibă consecințe teribile în această lume căzută, dar răspunsul lui Dumnezeu a fost să ni-L dea Fiul Său. Iisus rămâne un remediu perfect și complet pentru sărăcie, nedreptate, corupție, lăcomie, abuz asupra copiilor, trafic de persoane, boală și moarte. Când biserica lui Hristos își dă seama de acest lucru și nu mai tolerează lucrurile care nu sunt tolerate în ceruri, lumea va fi schimbată radical.

 

Cine „îngăduie” lucrurile?

Vă asigur că Dumnezeu în cer va îngădui ce veți îngădui pe pămînt, dar nu va îngădui nimic ce voi nu veți îngădui. (Matei 18:18, Contemporany English Version)

Dumnezeu va îngădui ceea ce noi îngăduim?!? Noi facem alegerea, și Dumnezeu ne onorează alegerea, deoarece ne-a acordat rolul acesta pe pământ. Înainte de a merge mai departe, trebuie să ne întoarcem la început pentru a vedea cum a aranjat Dumnezeu lucrurile.

Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a ales să dea omului autoritate pe pământ (Geneza 1:26-28).

Potrivit la Ioan 4:24, Dumnezeu este un Duh. Așa că atunci când Biblia spune că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu vorbește despre trupurile noastre fizice. Imaginea lui Dumnezeu este dragostea, și tu ai fost creat în acea imagine și în acea asemănare. Imaginea lui Dumnezeu este „Dumnezeu este suveran” – așa că dacă Dumnezeu este suveran și m-a creat după chipul Lui și în asemănarea Lui, eu sunt un suveran mai mic.

Dumnezeu a creat universul… deci care ar fi imaginea Lui în om? El creează. Animalele nu creează. Nu vei vedea niciodată că animalele construiesc vreun spital, construiesc drumuri, creează muzică. Noi creăm pentru că suntem creați în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. El este Creatorul final și noi suntem mici creatori. Singura diferență dintre noi și Dumnezeu este că Dumnezeu creează din nimic, însă noi trebuie să avem ceva cu care să creăm.

Dumnezeu a dat omului autoritate necondiționată; și dându-i autoritate omului pe pământ, El Și-a limitat autoritatea pe pământ (Psalmul 115:16).

 

nu-Mi voi călca legământul şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele Mele. (Psalmul 89:34)

Dumnezeu spune: „Când Eu fac un legământ cu voi, nu îl voi încălca. Nu pot schimba ceea ce iese de pe buzele Mele.” Nu cunoaștem pe nimeni în lume ca Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, stă în picioare. Când Dumnezeu spune ceva, este un legământ. Când Dumnezeu spune ceva, nu poate fi încălcat.

 

Dumnezeu nu este om, ca să mintă, nici fiu de om, ca să-I pară rău. A zis El şi nu va face? Şi a vorbit El şi nu va împlini? (Numeri 23:19)

Când Dumnezeu spune ceva, asta este! El Se leagă de ceea ce spune. Și ce a spus El omului? – „Eu ți-am dat stăpânire și am pus totul, lucrarea mâinilor Mele este sub picioarele tale.” (Psalmul 8:6)

 

1Dumnezeu, după ce le-a vorbit odinioară în multe rânduri şi în multe feluri părinţilor prin profeţi, 2la sfârşitul acestor zile ne-a vorbit în Fiul – pe care L-a rânduit moştenitor a toate, prin care a făcut şi lumile – 3care, fiind strălucirea gloriei Sale şi întipărirea Fiinţei Sale şi susţinând toate prin Cuvântul puterii Lui, după ce prin Sine Însuşi a făcut curăţirea de păcate, S-a aşezat la dreapta Măririi în cele înalte, (Evrei 1:1-3)

Aici se spune că toate lucrurile sunt susținute de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu a creat totul și Cuvântul lui Dumnezeu ține totul.

Dacă Dumnezeu va încălca cuvântul Său o singură dată, întregul univers s-ar destrăma; totul s-ar prăbuși. Cuvântul lui Dumnezeu este stabilit pentru totdeauna în cer și pe pământ și rămâne veșnic și în vecii vecilor. „Cerul și pământul vor trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu va dăinui pentru totdeauna.” De ce? Pentru că totul a fost creat de cuvântul lui Dumnezeu, este susținut de cuvântul lui Dumnezeu și stă în picioare prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, când Dumnezeu a spus: „Ai stăpânire,” ai primit-o. Și dacă o ai, El nu o are. Și pentru ca El să încalce stăpânirea ta ar fi să-Și încalce cuvântul.

 

Autoritatea Omului

Stăpânirea omului asupra Pământului a fost evidențiată atunci când Dumnezeu a adus animalele la Adam pentru a le putea numi. Dumnezeu ar fi putut numi cu ușurință fiecare creatură de pe pământ, dar El i-a dat lui Adam acea slujbă.

Deci, este clar că omului i-a fost dat inițial controlul asupra pământului; cu toate acestea, Adam și Eva nu și-au folosit autoritatea atunci când dușmanul s-a apropiat de ei. Satan a intrat ilegal în Grădina Edenului și a vorbit cuvinte înșelătoare care au contrazis ceea ce a spus Dumnezeu. În loc să-și exercite autoritatea, Adam nu a respectat instrucțiunile lui Dumnezeu și a comis o înaltă trădare în Grădina Edenului; a predat cheile autorității lui Satan (Luca 4:6). Dumnezeu a trebuit să-Și aducă puterea înapoi în mâinile omenirii, dar El putea să realizeze acest lucru numai printr-un om. Iisus a venit pentru a obține acea autoritate înapoi ca om, pentru că omului i s-a dat autoritate și prin om a venit moartea, așa că prin om trebuia să vină învierea din morți.

Iisus a spus că tot ce a făcut nu a făcut pentru că El era Dumnezeu, ci pentru că El era Fiul omului (Ioan 5:27). El a fost un om la fel ca noi, într-adevăr om … numai că era independent de natura păcatului. Și El S-a predat perfect lui Dumnezeu. Ca un om pe pământ cu autoritate, predat lui Dumnezeu care are puterea, puterea a curs prin El perfect și a zdruncinat întreaga lume.

 

Autoritatea Credinciosului

După ce a realizat marea noastră mântuire și ne-a adus în unire cu El Însuși, Iisus ne-a dat „toată autoritatea” ca moștenitori ai Lui (Romani 8:16-17; Matei 28:18-20).

Deci, ce este inclus în moștenirea noastră? Pentru a răspunde la aceasta, întreabă-te: „Ce este disponibil în cer?” Dacă este acolo în cer, este moștenirea noastră în Hristos și este disponibilă în „pachetul de beneficii” al mântuirii. Nu există boală acolo – numai sănătate. Nu există lipsă acolo – doar abundență. Nu este nici o criză acolo – doar pace care trece înțelegerea. Nu există nici o depresie acolo – numai bucurie de nedescris și plină de slavă. Dacă aparține lui Dumnezeu, ne aparține și nouă, ca și copii ai Săi. Amintește-ți, ești fiu sau fiică a lui Dumnezeu, și tu ai o moștenire. Tot ce are Dumnezeu este al tău. Tot ce este la dispoziția lui Iisus este la dispoziția ta – tu ești moștenitor comun cu El!

 

9Pentru că în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii; 10şi voi sunteţi împliniţi în El, care este Capul oricărei stăpâniri şi autorităţi, (Coloseni 2:9-10)

Pentru că, printr-o singură jertfă i-a desăvârşit pentru totdeauna pe cei sfinţiţi. (Evrei 10:14, AMP)

Dacă suntem în El, nu ne lipsește nimic. Avem toată autoritatea, toată puterea și toată ungerea de care avem nevoie. Avem toată înțelepciunea și cunoștința de care avem nevoie. Avem toată dragostea de care avem nevoie; toată bucuria de care avem nevoie; toată pacea de care avem nevoie – obții imaginea, sper.

Oamenii așteaptă mereu ca Dumnezeu să facă ceva, chiar cerându-I să facă ceva. Între timp, Dumnezeu așteaptă să ne facem treaba pe care El ne-a împuternicit și ne-a poruncit să o facem. El ne-a dat autoritatea. El ne-a dat resursele. Suntem în Hristos!

 

4Dar Dumnezeu, fiind bogat în îndurare, pentru dragostea Lui mare cu care ne-a iubit 5(fiind şi noi morţi în greşeli), ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi) 6şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Isus, (Efeseni 2:4-6)

Ești în Hristos? Dacă da, atunci toate lucrurile sunt sub tine!

Ești în Hristos? Atunci, ești așezat la dreapta lui Dumnezeu într-un loc de autoritate asupra tuturor principalităților și puterilor văzduhului.

Ești în Hristos? Atunci ai stăpânire asupra diavolului și asupra tuturor bolilor și neputințelor.

 

40Cât de des L-au provocat în pustie şi L-au mâhnit în pustietate. 41Da, s-au întors înapoi şi au ispitit pe Dumnezeu şi au limitat pe Sfântul lui Israel. (Psalmul 78:40-41, BF)

Noi Îl limităm pe Dumnezeu în viețile noastre tot timpul când nu ne asumăm responsabilitatea, nu ne folosim autoritatea, nu Îl căutăm pe Dumnezeu … când nu suntem dominați de principiile Împărăției. Necredința noastră limitează pe Dumnezeu.

Când spunem că este responsabilitatea noastră, unii oameni se simt condamnați sau vinovați. Ascultă, Dumnezeu nu este în vină și condamnare, și nici noi nu suntem. Poți avea una din cele două opțiuni:

  • voia lui Dumnezeu este responsabilă pentru tot, sau
  • omul are responsabilitatea de a conduce pământul.

Problema cu prima opțiune este că dacă este voia lui Dumnezeu la tot ce se întâmplă, atunci noi nu putem face nimic… despre nimic! Ar trebuit să lăsăm viața să ne copleșească; pentru că știm că nu putem învinge „voia lui Dumnezeu.” Însă dacă omul este în autoritatea desemnată și, prin urmare, este responsabil pentru a elibera voia lui Dumnezeu într-o situație, atunci când vin necazurile, știm că le putem învingem cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este de fapt o perspectivă care te împuternicește, te eliberează, și nu una care te condamnă. Hai să uităm greșelile și eșecurile din trecut și să credem în viața superioară pe care Dumnezeu ne-a dat-o deja! (Ioan 10:10)

 

Aşa zice Domnul, Sfântul lui Israel şi Cel care l-a făcut: „Întrebaţi-Mă de cele viitoare, despre fiii Mei, şi porunciţi-Mi cu privire la lucrarea mâinilor Mele. (Isaia 45:11)

Oricare ar fi lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, El a pus-o sub picioarele noastre. El a spus: „Cu privire la lucrarea mâinilor Mele, să-Mi poruncești.” Nu spune că noi Îl conducem pe Dumnezeu și Îi poruncim lui Dumnezeu să facă aceasta și să aibă grijă de cealaltă… Noi nu Îi poruncim lui Dumnezeu să facă nimic, dar în ceea ce privește lucrările mâinilor Sale, ele sunt sub comanda noastră.

Știi că există o companie de apă care are putere, a generat energie și a adus apă în casa ta? Dar este sub comanda ta. Ai putea să stai acolo și să mori de sete, întrebându-te: „Ce face compania de apă? Îmi este sete; am nevoie de apă. Oare când compania de apă va face ceva despre setea mea?”

La fel este și cu Dumnezeu. Dumnezeu a generat deja puterea de a te vindeca, a generat puterea de a-ți da sănătate, a generat puterea de a te binecuvânta, de a avea o căsnicie sănătoasă și de a crește copii buni… Puterea a fost deja generată – se numește răstignirea, moartea și învierea lui Iisus – și toată puterea cerului și a pământului ți-a fost dăruită … du-te, deci, și pornește robinetul!

Puterea care L-a înviat pe Iisus din morți este înăuntrul nostru și „Dumnezeu poate să facă din abundență mai presus de tot ceea ce putem cere sau gândi, conform puterii din noi…” (Efeseni 3:20) Este sub comanda noastră. Trebuie să renunțăm la a cerși și a-L ruga pe Dumnezeu să ne vindece, și trebuie să înțelegem că, prin rănile Sale, noi suntem vindecați… și să pornim robinetul; comandă bolii să părăsească trupul tău; poruncește vieții lui Dumnezeu să scoată afară boala din corpul tău… vorbește munților tăi! Pornește robinetul!

 

Face Dumnezeu Ce Vrea?

Şi a văzut că nu era nici un om şi S-a mirat că nu era nici un mijlocitor; de aceea braţul Său I-a adus salvare, şi dreptatea Lui, ea L-a sprijinit. (Isaia 59:16)

Şi am căutat printre ei un om care să repare zidul şi să stea la spărtură înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o distrug, dar n-am găsit nici unul. (Ezechiel 22:30)

De ce în Vechiul Testament Dumnezeu a căutat mereu un mijlocitor, un om care să stea în spărtură pentru a se face voia Lui pe pământ? Deoarece omul are autoritate și Dumnezeu are puterea.

Dumnezeu nu poate face orice vrea El… Dacă Dumnezeu poate face orice vrea, de ce căuta un mijlocitor? Nu pentru că Dumnezeu este slab, nu pentru că Dumnezeu nu are puterea. Cu cuvântul Său, El a dat autoritate omului, așa că El Își ține Cuvântul; El are puterea, dar tu ai autoritatea. Tu trebuie să vorbești în numele lui Iisus, și să te aștepți să se întâmple prin credință.

 

Depinde de noi

Deci, atunci când diavolului îi este îngăduit să opereze – nu este Dumnezeu Cel care îngăduie… suntem NOI, Biserica!

Prezumția de bază a multor oameni – chiar și a creștinilor – că „Dumnezeu îngăduie,” este, prin urmare, eronată. Mai grav este ideea că Dumnezeu nu numai că îngăduie, ci voiește/aprobă (după cum am văzut în articolul trecut). Tot ceea ce are Dumnezeu este al nostru!!! Lumea ne aparține, în Hristos; și suntem însărcinați, împuterniciți și responsabili să facem treburile Tatălui nostru – cu sprijinul deplin al cerului!

Deci, în loc să arătăm cu degetul către Dumnezeu – sau chiar la diavol, în ce privește această chestiune – trebuie să îl îndreptăm spre noi înșine, ca Biserică! Dumnezeu nu îngăduie boala, noi o facem. Adaugă la această listă: sărăcie, nedreptate, perversiune, crimă, și orice altceva se întâmplă aici care nu este în concordanță cu căile cerului. Iar diavolul iese cu bine din toată treaba aceasta doar pentru că noi nu facem nimic despre aceasta! Ori de câte ori încercăm să schimbăm responsabilitatea de la noi înșine – pe Dumnezeu sau pe diavol – pentru problemele noastre, noi credem niște nonsensuri religioase. Dumnezeu a rânduit ca noi să creștem și să ne maturizăm până vom arăta exact ca Iisus.

 

13până vom ajunge toţi la unitatea credinţei şi a cunoştinţei depline a Fiului lui Dumnezeu, la starea de om matur, la măsura staturii plinătăţii lui Hristos; 14ca să nu mai fim prunci, bătuţi de valuri şi purtaţi încoace şi încolo de orice vânt de învăţătură prin înşelăciunea oamenilor, prin viclenia lor în uneltirea rătăcirii; 15ci, ţinând adevărul în dragoste, să creştem în toate până la Cel care este Capul, Hristos; 16din care tot trupul, îmbinat împreună şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură de întărire, după lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, făcând creşterea trupului, spre zidirea sa în dragoste. (Efeseni 4:14-16)

Dacă vom lua în considerare cum arată Iisus – „Capul” – și cum răspunde El, vom vedea la ce statură ar trebui să creștem. Cum arată Iisus? Cum acționează El? Cât de multă autoritate are El? Suntem chemați să-L re-prezentăm – aceasta înseamnă să-L prezentăm din nou, copiem, imităm, reflectăm – pe Iisus!

Ia decizii conștiente de a respinge gândurile care nu Îl oglindesc pe El. Imită-L până când natura ta nouă, reală, re-creată și invizibilă este ceea ce iese afară cel mai „natural.” Aceasta este parte a procesului de reînnoire a minții – reflectând vizibil cine suntem deja în invizibil, în spiritual.