10Iisus a răspuns și i-a zis: „Tu ești învățător al lui Israel și nu știi acestea?” (Ioan 3:1-21)

 

Nicodim era un om extrem de educat în lucrurile religioase, dar nu avea nici cea mai mică idee despre ce vorbea Iisus când acesta i-a spus, „dacă cineva nu este născut din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu!” (v. 3)

Relația lui Nicodim cu Dumnezeu era pur academică. Știa multe despre Dumnezeu, dar personal nu Îl cunoștea pe Dumnezeu. Fiind Fiul lui Dumnezeu, Iisus a avut o relație intimă unică cu Tatăl, ceea ce l-a intrigat pe Nicodim. El a căutat să-L înțeleagă, iar Iisus i-a spus că același tip de relație este disponibilă și pentru el prin a se naște din nou.

Desigur, Nicodim L-a întrebat în versetul 4: „Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?” Iisus a explicat că a fi una cu Dumnezeu spiritual nu se întâmplă decât atunci când duhul unei persoane este renăscut și regenerat prin locuirea puterii Duhului Sfânt în ea. El a spus: „Dacă cineva nu este născut din apă şi din Duh nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este duh.” (v. 5-6)

Lucrul numărul unu care diferențiază creștinismul de religie este experiența de a te naște din nou. Nu avem doar o modalitate sigură de a ajunge în cer; ne-am născut de sus. Avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care trăiește în duhurile noastre, și suntem în continuă comuniune cu Tatăl, Iisus și Duhul Sfânt. Viața noastră eternă nu este doar după ce trupurile noastre fizice mor; este calitatea vieții și binecuvântarea spirituală pe care o trăim din momentul în care ne naștem din nou.

Creștinismul este o relație, nu o religie. În calitate de credincios, ai privilegiul captivant de a avea o părtășie continuă cu Dumnezeu, Tatăl tău, și cu Iisus, Domnul și Mântuitorul tău, prin Duhul Sfânt care locuiește în interiorul tău. Astăzi, bucură-te că ești născut din nou.