IERTARE NELIMITATĂ

33n-ar fi trebuit ca şi tu să ai milă de cel împreună-rob cu tine, după cum şi eu am avut milă de tine? (Matei 18:21-35)   Petru a crezut că…

DISCIPLINA ADUCE VIAȚĂ

18Adevărat vă spun, orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer; şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. 19Din nou vă spun că, dacă…

DUMNEZEU TE IUBEȘTE

14Tot aşa, nu este voia Tatălui vostru care este în ceruri ca unul dintre aceşti micuţi să piară. (Matei 18:12-14)   Unul dintre cele mai mari adevăruri ale Bibliei și,…

PROTECȚIE ANGELICĂ
angel in the sky

PROTECȚIE ANGELICĂ

10Vedeţi să nu dispreţuiţi pe vreunul din aceşti micuţi; pentru că vă spun că îngerii lor, în ceruri, privesc neîncetat faţa Tatălui Meu care este în ceruri. Avem îngeri care…

SMERIT CA UN COPIL

Matei 18:1-5; Marcu 9:30-37; Luca 9:46-48 4Oricine deci se va smeri ca acest copilaş, acela este mai mare în Împărăţia cerurilor. (Matei 18:4)   Este interesant că Iisus a folosit…

100 x 0

27Dar, ca să nu-i facem să se poticnească, mergi la mare şi aruncă o undiţă şi ia primul peşte care vine; şi, deschizându-i gura, vei găsi un stater; ia-l şi…