44Împărăţia cerurilor este asemenea unei comori ascunse în ogor, pe care un om, găsind-o, a ascuns-o; şi, de bucuria ei, merge şi vinde tot ce are şi cumpără ogorul acela. (Matei 13:44-50)

 

Ogorul este lumea, omul care cumpără comoara este Dumnezeu, iar comoara ești tu! Prețul pe care L-a plătit pentru tine a fost viața Fiului Său. Mai mult decât atât, în atot-știința Lui, Iisus a văzut că-L vei primi ca Domn și Mântuitor și „pentru bucuria care I-a fost pusă înainte,” El a îndurat Crucea (Evrei 12:2). El te-a cumpărat pentru Sine cu propriul Său sânge (Fapte 20:28). El a răscumpărat întreaga lume, dar nu toată lumea Îl va primi. Prin urmare, tu și biserica Sa sunteți ascunși în lumea de azi, ca o comoară extrem de valoroasă și rafinată, în mijlocul unui câmp sălbatic.

Dumnezeu Tatăl avea planul mântuirii elaborat chiar înainte ca El să creeze lumea. Majoritatea dintre noi nu am fi creat lumea și omenirea, dacă am fi cunoscut ce suferință și jertfă teribilă, ar costa acțiunea aceasta , dar Dumnezeu nu este o ființă umană. În judecata Sa (care ce este întotdeauna corectă), premiul a meritat costurile. Știa dinainte cine va accepta oferta Sa de mântuire. Scripturile învață că noi, credincioșii, am fost aleși în Hristos înainte de întemeierea lumii (Efeseni 1:4). Atât de infinită este înțelegerea Lui. Suntem sfinți și fără vină pentru că El ne vede în Hristos.

Dumnezeu știa că vei deveni copilul Său chiar înainte ca El să îi facă pe Adam și Eva. El te acceptă pe deplin și te iubește. El nu te-ar respinge mai mult decât L-ar respinge pe Iisus, pentru că ești acceptat de Tatăl în El. Lumea poate să nu recunoască sau să înțeleagă cine ești, dar astăzi poți trăi cu îndrăzneală în realitatea că ești răscumpărat și iertat, și cu adevărat binecuvântat de Tatăl tău, Dumnezeu.