40Şi le-a spus: „Pentru ce sunteţi fricoşi? Cum de nu aveţi credinţă?” (Marcu 4:35-41)

 

Majoritatea oamenilor acceptă teama ca fiind o parte normală a vieții, dar Iisus i-a mustrat pe ucenicii Săi pentru că le era teamă. El nu a acceptat-o ca fiind normal. De asemenea, știm că El nu i-ar mustra niciodată pentru ceva ce este dincolo de controlul lor, așa că frica este o alegere. Nu trebuie să ne temem, și Iisus ne-a spus cum. Putem depăși frica având credință.

Nu trebuie să fim insensibili față de cei care se confruntă cu frica, și nici nu trebuie să ne fie rușine dacă simțim frică. Din moment ce teama chinuie (1 Ioan 4:18), ar trebui să avem compasiune față de ceilalți – și de noi înșine. Cu toate acestea, în eforturile noastre de a ne alina, nu este nevoie să o îmbrățișăm și să promovăm frica ca și ceva normal. Nu aceasta a făcut Iisus. Creștinul „normal” de astăzi le-ar fi spus ucenicilor: „Este ok, știu cum vă simțiți.”

Dar Iisus le-a spus: „Ce se întâmplă cu voi? De ce nu aveti credință deloc?”

Diferența dintre atitudinea lui Iisus față de frică și atitudinea obișnuită a creștinului de astăzi față de frică, este motivul pentru care mulți dintre noi trăim cu mult sub ceea ce Iisus S-a sacrificat să ne aducă. El a murit, astfel încât să putem fi izbăviți de frica de tot răul, și aceasta include sărăcia, boala, moartea și chiar să fim singuri. Pentru El, orice altceva decât o viață creștină fericită și victorioasă, este anormal. El vrea să trăim liberi față de frică.

Iisus a clarificat faptul că antidotul fricii este credința. Credința și frica nu pot co-exista. Sunt dușmani și forțe opuse. Dacă credința este puternică, ea va alunga toată frica. Prin urmare, trebuie să creștem și să ne întărim credința întotdeauna citind și studiind Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17).

Credința ta în bunătatea și credincioșia lui Dumnezeu (Galateni 5:6) va învinge orice lucru de care îți este astăzi frică.