De aceea duceţi-vă şi învăţaţi toate naţiunile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, (Matei 28:19)

 

Iisus ne-a poruncit să botezăm în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, cu toate acestea nu există nici un exemplu consemnat în care credincioșii au făcut acest lucru. În schimb, cazurile de botez care sunt consemnate în cartea Faptele Apostolilor arată că oamenii sunt botezați doar în numele lui Iisus. Din cauza acestei diferențe vizibile, au apărut doctrine care învață că nu există Trinitate și că, dacă nu se administrează botezul în apă doar în numele lui Iisus, o persoană nu poate fi salvată. Aceasta este o învățătură falsă care a determinat mulți oameni să se rătăcească.

Botezul în apă este un mărturie exterioară a schimbării interioare, care a avut loc deja în duhurile noastre, la nașterea din nou. În Faptele Apostolilor 10:44-48, Corneliu și prietenii săi s-au umplut de Duhul Sfânt și au vorbit în limbi, dovedind că s-au născut deja din nou înainte de a fi botezați în apă.

Armonia dintre trimiterea lui Iisus și practica bisericii primare este simplă. Când botezăm oamenii în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, îi botezăm în numele lui Iisus pentru că „în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.” (Coloseni 2:9). Prin urmare, botezul în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, sau în numele lui Iisus, este corect atât timp cât Coloseni 2:9 este înțeles.

Acesta este doar un exemplu în care Cuvântul lui Dumnezeu va fi întotdeauna de acord cu sine. Uneori, nu l-am studiat suficient. Astăzi, dacă ai întrebări despre ceva din Cuvânt, care pare să prezinte o contradicție, studiază-l. Vorbește cu pastorul tău – el va fi încântat că ai întrebat! Cuvântul se explică întotdeauna.