Matei 4:1-11; Marcu 1:12-13; Luca 4:1-13

3Și când ispititorul a venit la El, I-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu poruncește ca aceste pietre să se facă pâini.” (Matei 4:3)

 

Două dintre cele trei ispite ale lui Satan au început cu cuvintele: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu.” Iisus era Dumnezeu, dar El avea un corp uman care trebuia să crească în cunoașterea și în înțelepciunea lui Dumnezeu (Ioan 1:1; 1 Timotei 3:16; Luca 2:52). A fost nevoie de credință ca mintea fizică a lui Iisus să creadă mărturia Duhului din El, că El era Mesia.

În Matei 4:3, Satan a atacat cele mai fundamentale credințe ale lui Iisus: cine era El. Satan știa, de asemenea, că Îi este foame. Transformarea pietrelor în pâine trebuie să fi fost o ispită pentru Iisus sau Satan nu ar fi folosit-o.

Satan este foarte subtil în ispitele sale. Se părea că încerca să-L determine pe Iisus să facă o minune, dar încerca să-L facă pe Iisus să renunțe la credința Sa cu privire la cine era. El a încercat să-L determine pe Iisus să Se bazeze pe puterea supranaturală a lui Dumnezeu pentru a confirma propria identitate, dar nu a funcționat! Iisus a știut cine este și nu a încetat să creadă.

Spre deosebire de Iisus, uneori cădem în acest truc al diavolului. Este posibil să spunem că argumentăm ceea ce credem, dar sperăm să ne convingem pe noi. Cineva care știe cu adevărat cine este în Hristos nu trebuie să dovedească nimănui, pentru că are siguranță deplină din Cuvântul lui Dumnezeu, că El îl iubește și îl apreciază.

Isaia 30:15 spune: „Fiindcă astfel spune Domnul DUMNEZEU, Cel Sfânt al lui Israel: În întoarcere şi odihnă veţi fi salvaţi; în linişte şi în încredere va fi tăria voastră.” Astăzi meditează la Cuvântul lui Dumnezeu și lasă Duhul Sfânt să îți construiască încrederea în cine ești în Hristos Iisus.