38Iar Maria a spus: „Iată, roaba Domnului; fie-mi după cuvântul tău.” Și îngerul a plecat de la ea. (Luca 1:26-38)

 

Tot ce ține de nașterea lui Iisus a fost natural și normal, cu excepția unui lucru: un bărbat nu a furnizat sămânța. Duhul Sfânt, al lui Dumnezeu, a pus sămânța în pântecele Mariei. 1 Petru 1:23 numește Cuvântul lui Dumnezeu „sămânța incoruptibilă,” iar cuvântul sămânță tradus din limba greacă este spora. Acesta provine de la aceeași rădăcină din care obținem cuvântul spermă. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța Lui sau sperma (Marcu 4:14).

Îngerul Gabriel a luat Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost rostit prin profeția despre Mesia, și l-a adus Mariei. Atunci Duhul Sfânt S-a mișcat deasupra ei, așa cum a făcut-o și peste apele pământului în Geneza 1:2. El a luat sămânța lui Dumnezeu și a impregnat-o pe Maria. Prin urmare, descrierea lui Ioan este foarte exactă. „Și Cuvântul s-a făcut trup” (Ioan 1:14).

Un proces similar se regăsește în fiecare minune pe care o experimentăm. Într-un sens foarte real, trebuie să rămânem însărcinați cu Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie să fie primit în inimile noastre și hrănit pe o perioadă de timp înainte ca miracolul să se manifeste în mod real. O femeie trece prin diferite stadii ale sarcinii. De asemenea, atunci când Cuvântul lui Dumnezeu își are rădăcina în inimile noastre, nu este întotdeauna evident – nici măcar pentru noi. În cele din urmă, începe să se vadă cum Cuvântul Lui lucrează în noi. Apoi, în final, există nașterea a ceea ce noi am crezut. Aceasta ar putea fi orice, de la creșterea credinței, la a deveni mai responsabili și până la prosperitatea sănătății și a finanțelor noastre.

Nimeni, în afară de Maria, nu a avut vreodată o naștere virgină, dar chiar și acea naștere a avut nevoie de o sămânță pentru a face aceasta. Trebuie să concepi (să primești și să crezi) Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta pentru a da naștere visurilor tale pe tărâmul natural. Pune Cuvântul Său în inima ta astăzi și pregătește-te să primești minunea ta!