20Căci vă spun că: ‘Dacă dreptatea voastră nu va întrece dreptatea scribilor și a fariseilor, nicidecum nu veți intra în împărăția cerului.’ (Matei 5:17-22)

 

Ce a vrut să spună Iisus? Din moment ce fariseii posteau de două ori pe săptămână, înseamnă că trebuie să postim de trei ori pe săptămână? De vreme ce au plătit zeciuieli pentru toate, inclusiv condimentele lor, înseamnă că cel care nu reușește să dea zeciuială este sortit iadului? Nu, cu siguranță nu. Neprihănirea fariseilor s-a bazat pe acțiunile lor. Iisus pledează pentru o neprihănire care se bazează pe credința în ceea ce El a făcut pentru noi.

Încrederea în propriile noastre acțiuni nu ne va oferi niciodată acces la Dumnezeu. S-ar putea să fim mai buni decât alții, dar cine vrea să fie cel mai bun păcătos din iad? Cu toții am păcătuit și suntem lipsiți de perfecțiune, și asta este ceea ce cere Dumnezeu (Romani 3:23).

Singurul care a fost întotdeauna suficient de bun pentru a câștiga statutul drept cu Dumnezeu este Iisus. Neprihănirea Lui este oferită ca și dar pentru oricine își va pune credința în El ca Mântuitorul său.

Iisus ne oferă o neprihănire prin credință, care este până acum superioară neprihănirii de sine pe care au avut-o fariseii, încât nu există nici o comparație. Aceasta este neprihănirea de care avem nevoie și ne este disponibilă numai prin credința în Hristos.