Matei 12:1-14; Marcu 2:23; 3:6; Luca 6:1-11

Cărturarii și fariseii Îl urmăreau pe Isus, ca să vadă dacă vindecă în ziua de Sabat și să găsească astfel o acuzație împotriva Lui. (Luca 6:7)

 

Cărturarii au copiat Sfintele Scripturi. Ei au păstrat legea orală în forma scrisă și au predat mai departe în credincioșie Vechiul Testament. Ezra era un cărturar în timpul captivității babiloniene a evreilor, și el era un om evlavios. Slujba unui cărturar era una demnă, dar Iisus a mustrat adesea cărturarii din ziua Sa pentru că au trecut dincolo de slujba de a copia Scripturile. Ei au avut un volum mare de interpretări bazate pe tradiții. Au adăugat Scripturilor și au făcut astfel „cuvântul lui Dumnezeu fără efect” (Marcu 7:13).

Cărturarii au devenit o grupare independentă de interpreți ai legii și conducători ai poporului. Au căutat chiar să se sustragă de la unele dintre propriile lor învățături (Matei 23:2-4). Au intrat în conflict cu Iisus pentru că El a învățat cu autoritate și a condamnat formalismul extern pe care l-au promovat (Matei 7:28-29). Ei i-au persecutat pe Petru și Ioan (Fapte 4:3-7) și au avut o parte din vină în uciderea lui Ștefan (Fapte 6:12). Deși majoritatea cărturarilor s-au opus lui Iisus, unii au crezut (Matei 21:15).

Cărturarii păreau a fi sfinți în exterior, dar inimile lor erau departe de Dumnezeu. L-au ratat pe Iisus, pe Mesia al lor, cu totul. Acest lucru ni se poate întâmpla atunci când suntem prinși în studierea și cunoașterea a tot ceea ce ține de Biblie și uităm intimitatea noastră personală cu Dumnezeu. Capetele noastre devin pline de cunoaștere, iar Biblia spune că, „cunoașterea îngâmfă” (1 Corinteni 8:1). Devenim mândri, critici și impunători ca și cărturarii.

Astăzi, inima ta este tandră și receptivă la Duhul Sfânt în timp ce citești Cuvântul lui Dumnezeu. Închină-te Lui în timp ce studiezi. Lasă ca relația ta cu El să te ghideze.