DEVOȚIONAL

Devoțional

DESPRE ACEI FARISEI

Ei au răspuns şi i-au zis: „Tu eşti născut cu totul în păcate şi tu ne înveţi pe noi?” Şi l-au dat afară. (Ioan 9:34)   O mare parte din problema fariseilor era mândria spirituală, așa cum este evident în

Devoțional

ESTE DESPRE PE CINE ȘTII

30Omul a răspuns şi le-a zis: „În aceasta dar este minunea, că voi nu ştiţi de unde este şi El mi-a deschis ochii.” (Ioan 9:28-30)   Adevăratul test al faptului că dacă cineva este sau nu al lui Dumnezeu, este reprezentat

BOALA NU ESTE DE LA DUMNEZEU

2Şi ucenicii Săi L-au întrebat, spunând: „Rabi, cine a păcătuit: acesta, sau părinţii lui, că s-a născut orb?” (Ioan 9:1-4)   Ucenicii au pus o întrebare care încă mai încurcă mulți oameni astăzi. De ce se naște un copil cu

Devoțional

ESTE INIMA TA BOLNAVĂ?

Speranţa amânată îmbolnăveşte inima, dar dorinţa împlinită este un pom al vieţii. (Proverbe 13:12)   Când eram în clasa a 6-a, am concurat într-o competiție de ortografie. Am fost hotărât să câștig acea competiție, așa că am studiat cu sârguință săptămâni

Devoțional

POȚI VEDEA CREDINȚA

2Şi, iată, I-au adus un paralitic, zăcând pe pat. Şi Iisus, văzându-le credinţa, i-a spus paraliticului: „Îndrăzneşte, fiule; iertate sunt păcatele tale.” (Matei 9:1-8)   Cum arată credința? Credința în sine este ca vântul. Nu poți vedea vântul, dar poți

Devoțional

ESTE UN LUCRU ÎNCHEIAT

24care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi. (1 Petru 2:21-25)   Ultima frază a acestui verset este aceeași cu

Devoțional

VINDECARE FIZICĂ

Isaia 53:1-5; Matei 8:16-17 Cu siguranţă, El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui; iar noi, noi L-am socotit pedepsit, lovit de Dumnezeu şi chinuit. (Isaia 53:4)   Vindecarea fizică este atât de proeminentă în Scriptură –

Devoțional

DUMNEZEU FĂCUT TRUP

58Iisus le-a spus: „Adevărat, adevărat vă spun: Mai înainte de a fi fost Avraam, Eu sunt.” (Ioan 8:57-59)   Aici Iisus a făcut o nouă declarație. El a spus că cei care nu credeau că El este Dumnezeu în trup

Devoțional

CE ÎL MULȚUMEȘTE PE DUMNEZEU

56Avraam, tatăl vostru, a săltat de bucurie că va vedea ziua Mea şi a văzut-o şi s-a bucurat. (Ioan 8:53-56)   Iisus se referea la ziua în care oamenii vor fi îndreptățiți punându-și credința în Dumnezeu și nu în propriile lor