Dacă M-aţi fi cunoscut, L-aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu; şi de acum Îl cunoaşteţi şi L-aţi văzut. (Ioan 14:7)

 

A-L cunoaște pe Iisus înseamnă a-L cunoaște pe Tatăl. Și aceasta nu doar pentru că Iisus a făcut exact ce a văzut la Tatăl, ci și pentru că Iisus era Dumnezeu în trup. El nu a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, precum a fost Adam și noi (Geneza 1:26); El a fost „întipărirea persoanei Lui”(Evrei 1:3), ceea ce înseamnă că în fiecare zi era exact ca Dumnezeu.

Ucenicii nu au realizat că văzându-L pe Iisus, ei Îl vedeau pe Tatăl. Se așteptau la ceva mai mult. De multe ori Îl ratăm pe Dumnezeu în viața și în circumstanțele noastre pentru că ne uităm după ceva spectaculos. Deși Dumnezeu este cu totul minunat, El nu alege întotdeauna să Se manifeste așa. El i-a vorbit lui Ilie, nu în foc, vânt sau cutremur, ci cu o voce calmă și blândă (1 Împărați 19:12). Iisus nu a venit pe acest pământ într-un mod grandios, ci a fost născut din părinți săraci într-un grajd. Isaia 53:2 spune că Iisus nu a avut nici o formă și frumusețe care să ne facă să credem că El este altceva decât un simplu om.

Pavel dezvăluie în 1 Corinteni 1:27-29 că Dumnezeu alege să facă lucrurile în acest fel, astfel încât nimeni să nu se glorifice în prezența Lui. El vrea ca noi să ne concentrăm asupra Lui prin credință și să nu ne concentrăm asupra lucrurilor fizice pe care El le folosește. În Vechiul Testament, când El a folosit instrumente vizibile pentru a-Și elibera puterea, israeliții au făcut idoli din acele lucruri.

Așa cum ucenicii L-au văzut pe Iisus, dar nu și-au dat seama că ceea ce au văzut a fost Dumnezeu, este posibil ca tu să Îl ratezi, deoarece concentrarea ta este pe ceea ce se întâmplă în jurul tău, și nu pe ceea ce Duhul Său vorbește în tine. Poate Îl cauți pentru a face lucruri uimitoare, cum ar fi să învii morții, când El vrea doar să spui un cuvânt bun cuiva care se gândește la sinucidere. El vrea să te folosească în lucruri mărețe, dar vrea să te folosească și în lucrurile mărunte. Ține cont de aceasta în timp ce Îl urmezi astăzi.