7Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide; (Matei 7:6-8)

 

Rugăciunea care îndeplinește cerințele expuse în Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna răspuns. De multe ori nu percepem răspunsul, deoarece vine întotdeauna în lumea spirituală înainte de a se manifesta în lumea fizică. Dacă ezităm în credința noastră încrezătoare, atunci anulăm manifestarea acelui răspuns (Iacov 1:6-7; Evrei 10:35), dar Dumnezeu a răspuns. Oricine cere, primește.

În Daniel 9, Daniel s-a rugat și a așteptat o perioadă relativ scurtă de timp pentru a-i vedea răspunsul. În mai puțin de trei minute, îngerul Gabriel a apărut și i-a răspuns la toate întrebările sale. În capitolul 10, Daniel s-a rugat din nou, și de această dată a fost nevoie de trei săptămâni până când un înger mesager i-a răspuns. Care a fost diferența?

Cei mai mulți oameni cred că Dumnezeu a răspuns la prima rugăciune în trei minute și la următoarea rugăciune în trei săptămâni, dar Daniel 10:12 spune: „Din prima zi în care ți-ai pus inima să înțeleagă … cuvintele tale au fost auzite, iar eu am venit din pricina cuvintelor tale.” Aflăm mai târziu că Satan a împiedicat îngerul să ajungă la Daniel. Dumnezeu nu era schimbător. El răspunde la fiecare rugăciune.

Acest lucru este confirmat în Matei 7:8, care spune că oricine cere primește. Dumnezeu răspunde, dar Satan ne poate împiedica rugăciunile. Spre deosebire de Daniel, în Noul Legământ avem autoritate asupra inamicului în numele lui Iisus, așa că putem ‘lega’ diavolul din a ne împiedica sau a opri ca răspunsul lui Dumnezeu să se manifeste pe tărâmul natural. Adevărurile acestor Scripturi ne încurajează că Dumnezeu ne răspunde întotdeauna la rugăciunile noastre.

Astăzi, când te rogi, leagă diavolul și eliberează puterea Duhului Sfânt rostind Cuvântul lui Dumnezeu în situația ta. Poți avea deplină încredere și credință că Dumnezeu îți va răspunde rugăciunilor. Dacă aștepți să vezi ceva manifestat, nu te îndoi de Dumnezeu! Recunoaște că lupți cu un inamic și trebuie să perseverezi. Stai pe Cuvântul lui Dumnezeu până când vezi răspunsul.