Şi aceasta este viaţă eternă: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. (Ioan 17:3)

 

Pentru a înțelege pe deplin ce este viața eternă, este util să înțelegem ce nu este. Viața veșnică nu înseamnă să trăiești pentru totdeauna. Toată lumea trăiește pentru totdeauna în ceruri sau în iad. De asemenea, viața veșnică nu este să trăiești pentru totdeauna în binecuvântările cerului după moartea fizică. Ioan 3:36 și 5:24 arată că viața veșnică este o posesie prezentă-continuă a credinciosului.

În Ioan 17:3, Iisus definește viața veșnică drept cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a lui Iisus Hristos. Cuvântul „cunoaștere” vorbește despre intimitate și revelație în loc de simpla cunoaștere intelectuală. Prin urmare, viața eternă este o relație intimă, personală cu Dumnezeu Tatăl și cu Iisus Fiul.

Potrivit la Ioan 3:16, această intimitate cu Dumnezeu este tot despre ce mântuirea e vorba. Iertarea păcatelor noastre nu este punctul mântuirii; iertarea păcatelor noastre este calea de a obține mântuirea noastră, care este intimitatea cu Tatăl. Nu putem fi intimi cu un Dumnezeu sfânt dacă suntem păcătoși necurați. Păcatul a fost obstacolul care a stat între noi și Dumnezeu. Trebuia tratat, iar Iisus aceasta a făcut. Dar dacă mântuirea noastră se oprește la a fi iertat, ne lipsește viața eternă – o relație intimă cu Dumnezeu.

Este minunat să fii iertat și curățit de orice păcat și nelegiuire prin sângele lui Iisus Hristos. Este o speranță imensă să așteptăm cu nerăbdare eternitatea în ceruri. Cu toate acestea, te poți bucura de cea mai mare binecuvântare a mântuirii tale astăzi: relația intimă, față în față cu Dumnezeu Tatăl și cu Iisus Fiul.