48Şi voi sunteţi martori ai acestor lucruri. (Luca 24:45-48)

 

Una dintre marile greșeli ale bisericii moderne este gândirea că evanghelizarea este ceva ce este făcut în interiorul celor patru pereți ai clădirii bisericii. Faptele Apostolilor 8:1-4 arată că evanghelizarea nu a fost făcută de pastor sau cler, ci de credincioșii care au mers peste tot predicând Cuvântul.

Există mai multe metode de evanghelizare menționate în Scripturi:

1. Evanghelizarea din casă în casă: „în fiecare casă, ei nu încetau să înveţe şi să Îl predice pe Iisus Hristos.” (Fapte 5:42).

2. Evanghelizare personală, individuală: Filip slujea famenului etiopian (Fapte 8:26-38), Pavel lui Sergius Paulus (Fapte 13:7); Iisus Mariei Magdalena, lui Nicodim, femeii de la fântână, hoțului de pe cruce și altora. Există aproximativ treizeci și cinci de astfel de cazuri înregistrate numai în Evanghelii.

3. Evanghelizarea mulțimilor mari: Petru a slujit mulțimilor din Ierusalim la Rusalii (Fapte 2:14-40) și Pavel la Listra (Fapte 14:8-18).

4. Evanghelizarea către orașe întregi: „Atunci Filip a coborât în cetatea Samaria și L-a predicat pe Hristos.” (Fapte 8:5).

5. Dezbaterea publică și predicarea: Pavel dezbătea/predica în sinagogi și în piețe (Fapte 16:17); Petru și Ioan au predicat în templu (Fapte 3:11-26); Pavel a declarat: „Cum nu am ascuns nimic ce vă era de folos, ci v-am arătat şi v-am învăţat public şi din casă în casă, adeverind deopotrivă iudeilor şi grecilor, pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Iisus Hristos.” (Fapte 20:20-21).

6. Broșuri evanghelistice: Primul manifest evanghelistic cu cerneală și stilou sunt Evangheliile. În Evanghelia sa, Ioan a declarat: „Dar acestea sunt scrise, ca voi să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi astfel, crezând, să aveţi viaţă prin numele Lui.” (Ioan 20:31).

Astăzi, fii înțelept în felul în care vorbești și acționezi cu necredincioșii. Profită la maxim de fiecare oportunitate.