pentru că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi. (Marcu 10:45)

 

Iisus le-a spus ucenicilor Săi de multe ori despre moartea Sa, dar acum a fost prima dată când El a indicat motivul morții Sale. Acum este clar că moartea Lui este o „răscumpărare,” definită în greacă drept un mijloc de a cumpăra libertatea cuiva care fusese prins în captivitate. Cuvintele răscumpărare și salvare sunt utilizate în mod interschimbabil în Scriptură.

Nu numai că Iisus a plătit prețul pentru păcat dar, de asemenea, moartea Lui este substitutivă. În 1 Timotei 2:6, cuvântul răscumpărare este preluat din cuvântul grecesc antilutron, care înseamnă, „un preț de răscumpărare.” Cuvântul grecesc anti înseamnă „în locul lui.” Cu alte cuvinte, Iisus a murit în locul nostru. El Și-a pus viața în mâinile inamicului pentru a ne elibera.

Prețul plătit pentru răscumpărarea noastră a fost viața lui Iisus, ea fiind cuprinsă în sângele Său fără păcat (Coloseni 1:14). În conformitate cu Evrei 9:12, această răscumpărare este veșnică, are scopul de a ne purifica de orice nelegiuire (Tit 2:14), și ne va inspira să Îl slujim Dumnezeului cel viu (Evrei 9:14.). Iisus ne-a răscumpărat pentru că El ne-a iubit, dar și pentru că am fost creați cu un scop.

A existat o perioadă în care cel mai rău dușman te-a ținut captiv, un inamic care cerea un preț înainte de a te elibera. Vrăjmașul tău era natura ta păcătoasă și a fost nevoie de o minune pentru a se schimba aceasta! Slavă Domnului, Iisus a devenit acea minune pentru tine. El a luat toate lanțurile și legăturile păcatului asupra Lui, astfel încât tu să poți fi eliberat. El te-a răscumpărat din păcat, din moarte și de toată puterea diavolului. Acesta este un lucru pentru care Îl poți lăuda pe Dumnezeu astăzi.