30Şi a spus: „Cu ce să asemănăm Împărăţia lui Dumnezeu? sau în ce parabolă s-o arătăm? (Marcu 4:30-34)

 

Cuvântul împărăție înseamnă „tărâmul asupra căruia stăpânește un rege.” Atunci când Îi este aplicat lui Dumnezeu, aceasta se poate referi la toată creația, deoarece „împărăția Lui stăpânește peste toate” (Psalmul 103:19); dar Împărăția lui Dumnezeu se aplică mai des la stăpânirea Lui, în și prin oamenii care-I sunt supuși Lui. „Împărăția lui Dumnezeu” se referă mai exact la Hristos, care trăiește și stăpânește în inimile noastre. Rugându-te „vie Împărăția ta” înseamnă a te ruga pentru extinderea și influența stăpânirii lui Dumnezeu în inimile oamenilor de pretutindeni și, în cele din urmă, crearea regatului Său fizic aici pe pământ, la a doua venire a lui Iisus (Apocalipsa 11:15; 20:4).

De-a lungul slujirii pământești a lui Iisus, evreii au continuat să-L caute pentru a stabili o împărăție politică aici pe pământ și pentru a-i elibera de opresiunea romanilor. Deși în timpul Împărăției de o mie de ani, Împărăția lui Dumnezeu va domina fizic națiunile pământului, împărăția lui Iisus este stabilită spiritual prin Cuvântul Său și nu prin arme carnale (2 Corinteni 10:3-5). Iisus a spus: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine la vedere… iată, Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:20-21).

Pavel a spus că suntem deja în Împărăția lui Dumnezeu (Coloseni 1:13). Prin urmare, Împărăția lui Dumnezeu este biserica invizibilă a lui Hristos – trupul Său. Împărăția a început în timpul slujirii Sale pământești și astăzi încă stăpânește inimile credincioșilor. Nașterea din nou ne aduce în Împărăția Sa, care este infinit mai mare în minunăție și în beneficii, decât pot înțelege mințile noastre limitate.

În măsura în care înțelegi cum funcționează Împărăția lui Dumnezeu și aplici aceasta vieții tale, vei experimenta raiul aici pe pământ. Astăzi, cere-I Duhului Sfânt să îți dezvăluie tot ceea ce ești și ai în Hristos Iisus. Apoi roagă-te ca Împărăția Sa din tine – tot ceea ce ești și ai în El – să fie eliberată în lumea naturală.