11Pentru că în cetatea lui David vi s-a născut astăzi un Salvator, care este Hristos Domnul. (Luca 2:8-20)

 

Iisus nu a crescut în a deveni Domn și Mântuitor. El S-a născut Domnul Gloriei. Iisus a fost Dumnezeu manifestat în trup (1 Timotei 3:16). Ce mister măreț! Cum ar putea Atotputernicul Dumnezeu să Se limiteze pe Sine la forma unui om? Chiar dacă a făcut-o, cum ar putea să înceapă ca un copil?

Aceste întrebări sfidează capacitatea noastră de a înțelege pe deplin. La dedicarea primului templu, Solomon a spus: „Dar va locui într-adevăr Dumnezeu pe pământ cu omul? Iată că nici chiar cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu atât mai puţin casa aceasta pe care am zidit-o eu!” (2 Cronici 6:18). Cu atât mai puțin trupul unui copil mic!

O parte a răspunsului este că Dumnezeu este duh (Ioan 4:24), iar duhurile nu sunt limitate de timp și spațiu. În duhul lui Iisus, El a fost Dumnezeul etern care a creat universul. Trupul fizic al lui Iisus era doar costumul Său pământesc, pe care El l-a folosit să umble printre noi. Toată dumnezeirea lui Iisus nu se putea încadra în trupul Său fizic; ea putea locui în duhul Său.

Chiar dacă acest lucru este încă greu de înțeles, ne ajută să înțelegem cum Hristos poate trăi în noi ca și credincioși (Coloseni 1:27). Dacă toată gloria lui Dumnezeu s-a putut încadra în duhul lui Iisus, atunci toată plinătatea lui Dumnezeu poate să locuiască și în duhurile noastre născute din nou (Ioan 1:16).

Revelația a cine ești în Hristos și cine este în tine îți va schimba întreaga perspectivă asupra vieții tale de creștin. Astăzi, meditează la adevărul că El trăiește cu adevărat în tine și tu trăiești cu adevărat în El.