31Iudeii deci, ca să nu rămână trupurile pe cruce în sabat, fiindcă era Pregătirea (pentru că acea zi de Sabat era mare), i-au cerut lui Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să fie luaţi. (Ioan 19:31-37)

 

Profețiile despre Mesia au continuat să se împlinească după ce Iisus a murit pe Cruce, iar una dintre acestea s-a întâmplat din cauza Sabatului. Nu se putea face nici o lucrare de Sabat, ceea ce însemna că Iisus trebuia să moară și să fie îngropat înainte de a începe. De aceea evreii i-au cerut lui Pilat să-I frângă picioarele. Frângerea picioarelor celor răstigniți grăbea moartea. Versetul 33 spune că Iisus era deja mort, așa că Scriptura s-a împlinit: „El Îi păzește toate oasele: nici unul dintre ele nu este zdrobit.” (Psalmii 34:20) – tot din cauza Sabatului.

Sabatul a fost menționat pentru prima dată în Scriptură în Exod 16, apoi la scurt timp, Domnul a poruncit respectarea zilei de Sabat în cele Zece Porunci (Exod 20:8-11). Dumnezeu a conectat Sabatul cu odihna pe care a luat-o în ziua a șaptea a creației. Conform Exodului 23:12, unul dintre scopurile Sabatului era să ofere oamenilor lui Dumnezeu și animalelor lor o zi de odihnă fizică în fiecare săptămână. Știința medicală de astăzi a dovedit că organismele noastre au nevoie de cel puțin o zi de odihnă în fiecare săptămână pentru a funcționa la nivelul maxim.

În Coloseni 2:16-17, Pavel a arătat că Sabatul era doar o umbră a lucrurilor care aveau să vină și se împlinisecă în Hristos. Evrei 4:1-11 vorbește despre o odihnă a Sabatului, care este disponibilă tuturor credincioșilor din Noul Testament, dar care nu este neapărat funcțională în toți. Această odihnă a Sabatului, din Noul Testament, este pur și simplu relația noastră cu Dumnezeu în care încetăm să facem lucrurile prin propriile noastre eforturi și Îi permitem lui Dumnezeu să lucreze prin noi.

În timp ce meditezi la importanța Sabatului în moartea lui Iisus, gândește-te la faptul că El a murit pentru a îți oferi odihnă. Dacă astăzi ești agitat sau confuz în vreun fel, aruncă-ți grija asupra Lui și fii restabilit în odihna Sa continuă de Sabat.