12Şi au plecat şi predicau ca oamenii să se pocăiască. (Marcu 6:7-12)

 

Pocăința provine din cuvântul grecesc metanoéō și înseamnă literalmente să ai o minte nouă. Este o parte necesară a mântuirii. Pocăința poate include întristarea evlavioasă, dar întristarea nu include întotdeauna pocăința, deoarece pocăința este o schimbare a minții însoțită de acțiuni corespunzătoare. Dacă cineva se pocăiește cu adevărat, vei vedea o diferență evlavioasă în atitudinea și în acțiunile sale.

Există un tip evlavios de întristare și un tip neevlavios de întristare. Întristarea evlavioasă duce la o schimbare a inimii care se va manifesta în comportamentul exterior. Întristarea neevlavioasă, sau întristarea potrivit acestei lumi, doar distruge și ucide. Unii cred că întristarea de orice fel este o emoție negativă și, în general, cultura noastră a respins toate emoțiile negative; dar Dumnezeu ne-a dat capacitatea pentru ele, și există o utilizare corespunzătoare a lor. Eclesiastul 7:3 spune: „Întristarea este mai bună decât râsul; pentru că prin întristarea înfăţişării, inima este făcută mai bună.”

Oamenii ar trebui să se simtă neplăcut în ceea ce privește păcatul! Ar trebui să existe o întristare pentru eșecurile morale. Totuși, această întristare ar trebui să conducă la pocăința față de Dumnezeu și față de oricine a fost rănit. Apoi, atunci când iertarea este primită de la Dumnezeu, întristarea poate fi aruncată asupra Lui. (Isaia 53:4)

Pe de altă parte, întristarea trăită de cei care nu se întorc la Dumnezeu, pentru a se pocăi și a fi iertați, produce moartea. Ei se întristează din pricina situațiilor lor, deoarece nu își pot arunca grija asupra Domnului. Creștinii ar trebui să aibă întristare până când se pocăiesc. Odată ce ne-am pocăit, trebuie să ne apropiem de iertare și de curățire,  care sunt deja ale noastre prin Hristos. (1 Ioan 1:9)

Întristarea evlavioasă, care produce pocăință, nu îți lasă nici un regret, deoarece dragostea și iertarea lui Dumnezeu desființează orice vină și rușine. Astăzi, lasă-ți negativul din viața ta să devină pozitiv, prin Iisus. Dacă ai spus sau ai făcut ceva greșit, du-te imediat la El, pocăiește-te, și fii curățit.