23Fiindcă adevărat vă spun că oricine va spune acestui munte: „Ridică-te și aruncă-te în mare;” și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că acele lucruri pe care le spune se vor face, el va avea orice spune. (Marcu 11:22-26)

Domnul a folosit cuvântul spune de patru ori doar în acest verset, afirmând că vom avea ceea ce spunem. Acest lucru poate funcționa pentru sau împotriva noastră. Putem să avem ceea ce spunem (ceea ce ne permite să ne schimbăm circumstanțele) sau să spunem ce avem (ceea ce ne face victime ale circumstanțelor noastre). Gândește-te la aceasta – cuvintele sunt importante!

De 11 ori în Geneza 1, este consemnat că Dumnezeu rostește lucrurile în existență. Când Domnul a creat cerurile și pământul, El le-a vorbit spre ființă. „Prin credinţă înţelegem că veacurile au fost create prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa încât ceea ce se vede a fost făcut din lucruri care nu se văd.” (Evrei 11:3). Dumnezeu a creat totul – inclusiv pe noi – prin cuvinte. Universul a fost făcut și acum este ținut împreună prin cuvinte. (Evrei 1:3)

Cuvintele sunt chei care deblochează puterile universului lui Dumnezeu. Atunci când cuvintele pe care le rostim sunt în conformitate cu Cuvântul Său, puterea Lui este eliberată. Dacă suntem de acord cu diavolul și rostim gândurile lui de îndoială, îi dezlănțuim puterea. „Moartea și viața sunt în puterea limbii; iar cei care o iubesc vor mânca rodul ei.” (Proverbe 18:21)

Ce cuvinte îți ies din gură? Spui ceea ce ai sau ceea ce îți dorești? Dacă înveți puterea de a vorbi Cuvântul lui Dumnezeu în credință, poți începe să-ți schimbi viața. Astăzi, roagă-te rugăciunea pe care David s-a rugat: „Doamne, pune strajă gurii mele; păzeşte uşa buzelor mele!” (Psalmul 141:3).