20Nu va rupe o trestie frântă şi nu va stinge un fitil care fumegă, până va aduce biruinţa judecăţii. (Matei 12:15-21)

 

Mila lui Dumnezeu ușurează starea mizerabilă a omenirii căzute. De multe ori mila Lui este numită compasiune sau dragoste. Ea este exprimată față de păcătoși din cauza nenorocirii pe care păcatul a adus-o asupra lor.

Iisus a comparat necredinciosul cu o „trestie zdrobită.” Trestiile care creșteau în zonele mlăștinoase din țara Palestinei erau foarte fragile și puteau fi ușor zdrobite sau rupte. Expresia „mucul care fumegă” se referă la un fitil făcut din in și lumina ardea puternic când plutea pe ulei într-o lampă deschisă. Cu toate acestea, atunci când uleiul se termina, fitilul doar fumega până când uleiul era adăugat.

Înțelesul acestor ilustrații este că Iisus a slujit în milostenie celor care au fost înfrânți sau distruși de păcat (Luca 4:18) și și-au pierdut uleiul (duhul). A venit să îi umple din nou (Matei 5:3; Fapte 1:5; 2:4). Evreii erau obișnuiți cu judecata Legii, dar Iisus a venit să aducă harul și adevărul (Ioan 1:17), chiar și pentru neamuri (Matei 12:18-21). El a venit să le ia păcatele și să le aprindă duhurile cu Duhul Său.

În calitate de credincioși, știm că marea noastră salvare ne-a fost dată datorită milei lui Dumnezeu și nu din cauza a ceea ce am meritat sau am câștigat. După cum afirmă apostolul Pavel, „El ne-a mântuit, însă nu datorită faptelor, pe care le-am făcut noi în dreptate, ci potrivit cu mila Lui.” (Tit 3:5)

Astăzi s-ar putea să te simți ca o trestie zdrobită sau ca un muc fumegând, dar indiferent de ce ai greșit sau cum ai păcătuit, mila uimitoare a lui Dumnezeu îți este disponibilă. Primește-o și fii restaurat! Aceasta este victoria pe care Iisus a venit să ți-o aducă.