20fiindcă, de la creaţia lumii, lucrurile Sale nevăzute se văd, fiind înţelese de minte prin lucrurile făcute, la fel şi eterna Sa putere şi divinitate – încât ei să fie fără scuză. (Romani 1:18-20)

 

Când eram în Vietnam, treceam deseori pe lângă un templu antic ce îmi atrăgea mereu atenția. Jungla începea să pună stăpânire pe el, pe măsură ce copacii creșteau prin cărămizile din partea superioară și din lateralul structurii. Lucrul care m-a intrigat a fost că acest templu avea trei clădiri separate, dar totuși una. Fiecare clădire avea o înălțime de aproximativ trei etaje și era separată de doar câțiva centimetri.

Am întrebat în jur și am aflat că acel templu era pentru o zeitate care era un singur zeu manifestat în trei personalități. Uimitor! Acest templu a precedat introducerea creștinismului în Vietnam cu aproape cinci sute de ani. Acest templu a fost o ilustrare vie a Scripturii.

Domnul a pus o cunoaștere intuitivă despre Sine, în interiorul fiecărei persoane care a umblat vreodată pe pământ. Chiar și Dumnezeirea Sa este cunoscută de către creația Sa. Asta reflecta acest templu. În versetele următoare din Romani 1, Pavel vorbește despre modul în care omenirea a pervertit această cunoaștere și a trecut în idolatrie și alte perversiuni. Nu spun că acești oameni se închinau la singurul Dumnezeu adevărat, pe care Îl cunoaștem, dar atestă că aveau un sâmbure de adevăr care ar fi putut veni doar de la El.

Biblia spune că cei care nu au auzit niciodată o prezentare clară a Evangheliei lui Iisus Hristos nu sunt scuzați. Deși nu vor fi trași la răspundere pentru ceea ce nu știu, ei au un dispozitiv de ghidare integrat pentru Dumnezeu și vor trebui să dea socoteală despre ceea ce au făcut cu acea cunoaștere. Pe măsură ce astăzi  le slujești altora, amintește-ți că Dumnezeu le-a arătat deja adevărul în inimile lor.