Este important de știut că în fiecare legământ, sunt anumiți termeni și condiții ce ne ajută să înțelegem cum putem experimenta binecuvântările lui Dumnezeu. Sub vechiul legământ al legii, pentru a te bucura de binecuvântările lui Dumnezeu, trebuia să asculți perfect cele Zece Porunci.

Cum rămâne cu noul legământ? Din moment ce se bazează pe favorul nemeritat al lui Dumnezeu și nu pe abilitatea noastră de a respecta legea sau pe ceea ce noi putem face, care este mai exact partea noastră în acest legământ? Cum ne putem bucura de binecuvântările lui Dumnezeu în noul legământ când acesta se bazează pe lucrarea ce a fost încheiată prin jertfa lui Iisus?

Partea noastră în legământul nou al harului este doar să CREDEM! Dar, ce anume ar trebui să credem? Răspunsul este simplu: noi trebuie să credem în Iisus! Acest răspuns, însă, nu este atât de direct precum pare. Dacă ar fi să întrebi oamenii de pe stradă dacă ei cred în Iisus, vei primi diferite răspunsuri. Vei întâlni persoane ce cred că Iisus a existat cândva în istorie, a fost filozof moral, lider carismatic sau profet, etc. Din păcate, adevărul este că aceste lucruri pe care ei le cred despre Iisus nu îi vor salva.

 

Ce Înseamnă Să Crezi În Iisus

A crede în Iisus înseamnă a crede că Iisus este singura cale spre salvare și că odată ce-L primești, tu primești darul vieții veșnice. Mai mult, a crede în Iisus înseamnă să crezi dincolo de orice umbră de îndoială că toate păcatele tale – trecute, prezente și viitoare – au fost toate pedepsite pe cruce și că, astăzi, toate păcatele și fărădelegile tale NICIDECUM NU le mai amintește!

Bazat pe Noul legământ al harului, Dumnezeu vrea ca tu să crezi cu toată inima ta că atunci când a spus, „…voi fi îndurător față de nedreptățile lor, și păcatele și fărădelegile lor nicidecum nu Mi le voi mai aminti” (Evrei 8:12), El chiar a spus ca va face aceasta! În noul legământ, nu există nimic pentru noi să facem decât să credem!  În ochii lui Dumnezeu, tu ești făcut perfect neprihănit prin lucrarea încheiată a lui Iisus. Accentul noului legământ este să știi și să crezi că tu ești iertat de toate păcatele tale și că Dumnezeu le-a șters cu adevărat din memoria Lui. Dacă nu crezi aceasta, va fi imposibil pentru tine să depinzi de Dumnezeu și să aștepți ca El să te protejeze, să te aprovizioneze și să te prospere. Dacă nu crezi aceasta, vei fi jefuit de abilitatea de a primi bunătatea Lui, binecuvântările Lui, favorul Lui nemeritat și succesul Lui în viața ta.

 

Ce Implică A Crede În Iisus?

Tu trebuie să ştii că Dumnezeu nu te evaluează şi nu te judecă bazat pe performanţa ta acum. În schimb, El priveşte la Iisus, şi la fel cum este Iisus, aşa te vede şi pe tine (1 Ioan 4:17). Ca şi credincioşi ai noului legământ, nouă nu ar trebui să ne fie frică de ziua judecăţii deoarece păcatele noastre au fost iertate pe deplin la cruce; şi așa cum este Iisus, așa suntem noi! Observă că nu spune, „așa cum Iisus a fost pe pământ, aşa sunteţi şi voi în această lume.” Ar fi fost destul de uimitor şi aşa, deoarece în timpul lucrării lui Iisus pe pământ, vindecarea, binecuvântările şi abundenţa L-au urmat oriunde mergea El. Totuși, ceea ce spune este, „așa cum este (timpul prezent) El…” – cu alte cuvinte, așa cum El este chiar acum, aşa suntem şi noi în această lume.

Doar gândeşte-te unde este Iisus astăzi… Iisus este aşezat la dreapta Tatălui astăzi, într-o poziţie de putere şi autoritate (Efeseni 1:20-23). După cum este Iisus „mult deasupra fiecărei stăpâniri și autorități și puteri și domnii, și a fiecărui lucru numit,” tot aşa suntem şi noi… deoarece Biblia arată foarte clar că prin favorul nemeritat al lui Dumnezeu, noi suntem așezaţi împreună cu Hristos la dreapta Tatălui (Efeseni 2:4-7).

A fi aşezat în locurile cereşti împreună în Hristos Iisus înseamnă că astăzi, noi suntem într-o poziţie de odihnă în lucrarea terminată a lui Iisus. Să fii aşezat în Hristos înseamnă să te odihneşti, să te încrezi în El şi să primeşti tot ceea ce Salvatorul Iisus a realizat în locul tău.

Astăzi, nu ar mai trebui să te întrebi, „Sunt acceptat înaintea lui Dumnezeu?” Această întrebare pune atenţia înapoi pe tine, şi aceasta te poziționează sub lege. Întrebarea corectă de a o pune este următoarea, „Este Hristos acceptat înaintea lui Dumnezeu?” deoarece așa cum este Hristos, la fel ești și tu în această lume. Nu întreba, „Îl satisfac pe Dumnezeu?” În schimb, întrebă, „Îl satisface Hristos pe Dumnezeu?” Poţi vedea diferența în accent? Vechiul legământ al legii este totul despre tine, dar noul legământ al harului este totul despre Iisus! Legea pune cerința pe tine de a performa și te face conștient de sine, pe când harul pune cerința pe Iisus și te face conștient de Iisus.

 

În Ioan 6:28, ucenicii L-au întrebat pe Iisus, „Ce să facem ca să lucrăm lucrările lui Dumnezeu?” Răspunsul Lui a fost simplu: „Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, ca să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.” (v.29). Dar în versetul 40, El a spus: „Pentru că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine Îl vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă eternă; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.”

Observă că Iisus leagă împreună a vedea (a te uita spre) cu a crede în El. Acest lucru este foarte important, deoarece ne arată ce implică a crede în El.

Pentru cuvântul „a vedea,” Vine’s Greek New Testament Dictionary folosește 11 verbe ca să dezvolte însemnătatea lui. Cuvântul din limba greacă pentru „a vedea cu ochii fizici” este blepó. Dar în Ioan 6:40, cuvântul din greacă folosit este theóreó, care înseamnă „a privi atent, cu așteptare,” „a lua parte din,” „a experimenta.”

Contextul capitolului 6 este hrănirea celor 5000. La sfârșitul zilei, ucenicii s-au urcat pe o corabie pentru a traversa de cealaltă parte a Mării Galileii, iar Iisus a urcat pe munte să Se roage singur. În timpul călătoriei pe mare, ucenicii au fost epuizați de vânt și valuri, iar la a patra strajă din noapte L-au văzut pe Iisus mergând spre ei pe mare. Relatarea din Matei adaugă că Petru I-a spus lui Iisus: „Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă.” Iisus i-a spus să facă acest lucru, iar Petru a coborât din corabie și a mers pe apă; dar uitându-se spre valuri, el s-a temut de furtună și a început să se scufunde (Matei 14:22-33).

În acea noapte, vânturile erau violente, dar atât timp cât Petru și-a ținut ochii pe Iisus, el a făcut imposibilul – el a mers pe apă. Iisus mergea pe apă şi când Petru s-a uitat la Iisus, el a devenit ca şi Iisus, făcând supranaturalul să se împlinească. Observă ce s-a întâmplat în momentul când Petru şi-a luat ochii de pe Iisus, şi a început să se uite la vânt şi la valurile din jurul lui. Chiar în acel moment, Petru a devenit natural şi a început să se scufunde.

A merge pe apă nu este ceva ce poate face oricine, chiar dacă apa este calmă sau nu. De fapt vântul şi valurile nu au făcut nici o diferență abilității lui Petru să meargă pe apă. Cel mai bun lucru pe care Petru l-ar fi putut face era să continue a-și ține ochii pe Iisus şi să nu se uite la furtună.

 

privind ţintă la Iisus, Căpetenia şi Desăvârşitorul credinţei, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade la dreapta tronului lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

Vedem un alt cuvânt din greacă, cu aceeași însemnătate. Aici este folosit cuvântul aphorao, care înseamnă „a te uita de la un lucru pentru a vedea un altul,” având totuși aceeași însemnătate – „a privi așteptând ceva.”

Ce înseamnă să te uiți la Iisus? Ne putem gândi în felul acesta: Dacă te îneci și cineva trece pe lângă tine, nu te uiți la el; tu te uiți spre el. Când te uiți spre el, te întorci către el și te aștepți ca el să te salveze.

În aceeași manieră, tu te uiți la Iisus așteptându-te ca El să te salveze, să te vindece și să te protejeze, deoarece știi puterea Sa mare, dragostea Lui jertfitoare pentru tine și lucrarea Lui terminată. Cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să „privim spre Iisus, autorul și desăvârșitorul credinței noastre.” În felul acesta vrea Dumnezeu ca noi să trăim.

De exemplu, dacă ai o boală în trupul tău, continuă să te uiți la Iisus. Privește-L luând acea boală în trupul Său de pe cruce și spune: „Doamne, Îți mulțumesc că prin rănile Tale sunt vindecat.” (Isaia 53:5). Pe măsură ce te uiți la Iisus, vindecătorul tău, acea boală va trebui să se închine în fața lucrării Lui terminate!

Însă, dacă după ce te uiți la Hristos următorul lucru pe care îl faci este să te întrebi de ce durerea sau boala mai este încă acolo, tu nu te uiți în felul în care cuvântul din greacă spune: a te uita cu luare aminte, a te uita așteptând ceva. Tu trebuie să-L vezi pe Iisus purtându-ți boala ta. Nu contează cât de dureros este acum în trupul tău; din momentul în care Îl vezi pe Iisus purtându-ți durerea și boala, durerea și boala din trupul tău începe să moară.

 

Iar noi toţi, privind ca într-o oglindă, cu faţa descoperită, gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie spre glorie, întocmai ca de la Duhul Domnului. (2 Corinteni 3:18)

Cuvântul din limba greacă pentru privind este katoptrizo, care înseamnă a reflecta ca o oglindă. El este unul dintre verbele din limba greacă pentru a vedea, după cum specifică Vine’s Greek New Testament Dictionary.

Când te uiți într-o oglindă, te vezi pe tine însuți, desigur. Dar Dumnezeu nu vrea să te vezi pe tine în natural. S-ar putea să fii bolnav, slab, falit și deprimat; totuși, Dumnezeu vrea să te vezi pe tine în felul în care El te vede – vindecat, puternic, favorizat și întregit pentru că Hristos este în tine (Coloseni 1:27).

Pe măsură ce privești slava Domnului, care este Cel plin de succes în tine, tu te transformi dintr-un eșec într-un succes. Iar acest lucru nu se realizează prin nici un efort al tău continuând în viață, ci prin Duhul Domnului (Zaharia 4:6)!

Pe măsură ce privești slava Domnului, care este Cel sănătos în trupul tău bolnav, tu ești transformat din boală în sănătate. Și acest lucru nu se realizează prin nici un efort al tău de a te menține în formă și de a mânca bine, ci prin Duhul Domnului!

Când tu vezi că Iisus este deasupra furtunilor vieții tale, fără efort tu te vei ridica deasupra furtunilor vieții tale. Nici o cantitate de efort de sine nu l-ar fi putut ajuta pe Petru să meargă pe apă. Când el a făcut-o, s-a întâmplat pur și simplu deoarece el se uita la Iisus.

În acelaşi mod, în loc să te uiţi la cât de neînvinse sunt circumstanţele și provocările tale, întoarce-te de la ele și țineți ochii pe Iisus. Atunci când privești la Iisus mai mult și vezi dragostea Lui, iertarea Lui, harul Său abundent, și darul Său de neprihănire cumpărat pentru tine cu propriul Lui sânge, tu vei fi transformat în mod supranatural.

 

Deci, a vedea/a te uita spre Iisus și a crede în El merg mână în mână. Este cel mai puternic lucru pe care îl poți face, lucru care îți permite să te bucuri de viața abundentă (viața zoe – felul de viață a lui Dumnezeu) și va cauza să domnești peste fiecare furtună din viața ta!

Totul este, într-adevăr, despre Iisus. Când ești conștient de prezența întotdeauna permanentă a lui Iisus și de adevărul că El a terminat deja tot ceea ce ne privește, credința ta va manifesta ceea ce Dumnezeu a terminat deja. Atunci când te concentrezi pe Iisus, acela este momentul când vei primi manifestarea promisiunilor Sale.

Oricare ar fi provocarea ta astăzi, indiferent dacă este fizică, emoțională, financiară sau maritală, marele Eu Sunt (Exod 3:14; Ioan 8:58) îți declară: „Eu sunt pentru tine ceea ce tu ai nevoie ca Eu să fiu.” (însemnătatea ebraică)

  • Ai nevoie de vindecare? El spune: „Eu sunt Domnul care te vindecă (Exodul 15:26). Și pe măsură ce crezi în Mine, tu vei vedea manifestarea ta de vindecare în proporție de 30%, 60% și 100%.”
  • Bâjbâi prin întuneric, fără să știi ce să faci? El spune: „Eu sunt lumina lumii (Ioan 8:12). Când mergi cu Mine, nu vei merge pe întuneric, ci vei avea lumina vieții.”
  • Cauți o cale de a ieși dintr-o situație proastă? El spune: „Eu sunt izbăvitorul tău. Mă voi apleca din înălțimi, te voi lua de mână și te voi scoate din apele cele adânci.” (Psalmul 18:2,16)
  • Te întrebi dacă există mai mult în viață decât doar trăirea de la o zi la alta? El spune: „Eu sunt învierea și viața (Ioan 11:25). Am venit să-ți dau viață. Și acolo unde există viață, nu poate exista moarte. Vei avea viața,  și o vei avea din abundență.” (Ioan 10:10)
  • Te temi de ceea ce îți este în față? El spune: „Eu sunt Păstorul cel bun (Ioan 10:11), care te conduce spre pășuni fragede, cu iarbă verde și ape de odihnă. Nu vei suferi lipsă.” (Psalmul 23:1-3)
  • Ești confuz de părerile și rapoartele omului? El spune: „Eu sunt Alfa și Omega, Primul și Ultimul (Apocalipsa 1:8,17). Am ultimul cuvânt în viața ta. Medicii nu au ultimul cuvânt. Experții nu au cuvântul final. Am primul cuvânt și ultimul cuvânt în situația ta.”

 

Fii persoana care nu se bazează pe propria sa înțelepciune, putere și bogăție (cu alte cuvinte, pe meritele personale), ci mai degrabă lauda (dependența) ta să fie pe înțelegerea și cunoașterea lui Iisus. Cunoaște că El este plin de har și de favor nemeritat față de tine; că El Însuși este neprihănirea și te îmbracă cu haina neprihănirii Lui. Cu cât te concentrezi mai mult pe a-ți aținti ochii la Iisus în toată frumusețea Lui și cu cât te lupți mai puțin să câștigi lucrurile prin propriile tale merite, cu atât mai sigur vei deveni persoana care domnește peste toate circumstanțele vieții (Romani 5:17), și se bucură de felul de viață a lui Dumnezeu, în intimitatea ei.

Marele EU SUNT este orice ai nevoie ca El să fie pentru tine. Privește-L în acest fel și crede în El pentru tot ceea ce privește viața și evlavia (2 Petru 1:3). El este un ajutor foarte prezent în vremuri de necaz – mereu plin de compasiune, mereu capabil și mereu dispus.