41Și s-a întâmplat că, de cum a auzit Elisabeta salutul Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei; și Elisabeta a fost umplută cu Duhul Sfânt; (Luca 1:39-56)

 

După ce a auzit salutul Mariei, Ioan Botezătorul a sărit de bucurie în pântecele mamei sale (v. 44). Un făt de șase luni a experimentat o emoție nestăpânită, a sărit voluntar de bucurie și a fost de fapt umplut cu Duhul Sfânt.

Nu este o coincidență că omul pe care Iisus l-a numit cel mai mare dintre toți profeții Vechiului Testament a fost singurul om din Biblie care s-a umplut de Duhul Sfânt în pântecele mamei sale (Luca 7:28). Ungerea lui Dumnezeu, care rupe fiecare jug, este pur și simplu prezența manifestată și lucrarea Duhului Sfânt (Isaia 10:27). Duhul Sfânt este partea Dumnezeirii care ne dă putere pentru slujire.

Dumnezeu nu ne cere să trăim pentru El. El ne cere să-L lăsăm să trăiască prin noi (Galateni 2:20). Viața creștină nu este o viață schimbată, ci o viață dată la schimb. Acest lucru poate fi realizat doar atunci când Duhul Sfânt ne conduce și ne împuternicește.

Nici măcar Iisus nu Și-a început lucrarea până când a fost uns cu Duhul Sfânt, și El a fost Fiul lui Dumnezeu fără păcat. Cât de mult trebuie să depindem de puterea Duhului Sfânt în viața de zi cu zi?

Astăzi, fii conștient de prezența Duhului Sfânt în tine și așteaptă-te ca El să te ghideze supranatural și să te împuternicească. Dacă ceri, vei primi (Luca 11:9-13).