Luca 11:42 – Dar vai de voi, fariseilor, pentru că daţi zeciuială din mentă şi din rută şi din orice verdeaţă şi lăsaţi deoparte judecata şi dragostea de Dumnezeu; pe acestea trebuia să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi deoparte. (Luca 11:42-44)

 

Când Iisus a spus: „şi pe acelea să nu le lăsaţi deoparte,” El nu argumenta împotriva a se face ceea ce este bine. Cuvântul lui Dumnezeu accentuează sfințenia în acțiunile noastre. Eroarea fariseilor care a provocat mustrarea lui Iisus a fost că ei credeau că acțiunile lor puteau produce o relație corectă cu Dumnezeu; însă relația corectă cu Dumnezeu nu vine decât prin a ne smeri pe noi înșine și a ne pune credința în Mântuitorul, Iisus Hristos.

Dumnezeu ne curăță inimile prin har prin credință (Efeseni 2:8), iar apoi avem rodul nostru spre sfințenie. (Romani 6:22). Sfințenia este rodul, nu rădăcina mântuirii. Într-o situație similară, în Matei 23:26, Iisus a spus: „Fariseu orb! curăţă întâi interiorul paharului şi al farfuriei, pentru ca şi exteriorul lor să fie curat.” Adevăratul creștinism vine din interior. O inimă bună va schimba acțiunile unei persoane, dar acțiunile unei persoane nu pot schimba inima ei.

Una dintre doctrinele preferate ale religiei este că dacă vei acționa corect, vei fi corect. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr! Trebuie să te naști din nou prin Duhul lui Dumnezeu, apoi acțiunile tale vor fi sfinte pentru că ești sfânt. Tu ești sfânt în interior, și acea sfințenie se manifestă din ce în ce mai mult pe dinafară.

Aceasta este inima Evangheliei. Fiecare religie majoră a lumii are un standard moral pentru mântuire, cu excepția creștinismului, care oferă mântuirea printr-un Mântuitor. Acum că ești mântuit, tu nu ai nevoie să te faci să arăți sfânt pe dinafară.

Astăzi, permite-i sfințeniei Sale din interiorul tău să se manifeste în gândurile, cuvintele și acțiunile tale. Acest lucru va deveni din ce în ce mai obișnuit pe măsură ce urmezi Duhul și îți reînnoiești mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu. (Romani 12:2). Rodul sfințeniei va apărea în toate domeniile vieții tale.