14După acestea Iisus l-a găsit în templu și i-a spus: „Iată, ești făcut sănătos; nu mai păcătui, ca nu cumva să ți se întâmple ceva mai rău.” (Ioan 5:1-15)

 

Iisus a spus că păcatul provoacă tragediile vieții noastre. El ne cere să trăim vieți sfinte pentru că, dacă cedăm păcatului, îi cedăm Satanei, autorul păcatului. Cedarea în fața păcatului înseamnă cedarea în fața unei persoane – Satan. Dumnezeu nu impută păcatele credincioșilor (Romani 4:8), dar diavolul o face. Prin urmare, acțiunile noastre fie eliberează puterea lui Satan, fie puterea lui Dumnezeu în noi.

Deși Dumnezeu nu ne impută păcatele, nu ne putem permite nebunia păcatului, deoarece îi permite lui Satan să aibă acces la noi. Când păcătuim, îi oferim diavolului o oportunitate de a produce moarte în viața noastră. Modul de a opri acest lucru este de a mărturisi păcatul. 1 Ioan 1:9 spune că Dumnezeu este credincios și drept pentru a ne oferi iertare și a șterge acel păcat din trupul noastru. Sângele lui Iisus îl îndepărtează continuu pe Satan și întăriturile sale din viața noastră.

Păcatele noastre nu ne fac mai păcătoși, așa cum nici faptele drepte ale necredincioșilor nu îi fac drepți în fața lui Dumnezeu. Păcatul este un lucru mortal pe care chiar și creștinii ar trebui să-l evite cu orice preț; dar dacă păcătuim sau nu, acest lucru nu ne determină poziția noastră cu Dumnezeu. Credincioșii născuți din nou sunt în Hristos. Ei nu sunt „în” fire, chiar dacă pot alege să umble „după” fire din când în când.

Care este motivul tău de a trăi o viață sfântă? Trăiești sfânt în mod supranatural pentru că natura ta a fost schimbată supranatural. Ți-a fost dată natura lui Dumnezeu. Astăzi, nu trăi sfânt pentru a obține relația cu Dumnezeu; trăiește sfânt din cauza relației pe care o ai deja cu El.