Au dat, deci, piatra la o parte. Isus Şi-a ridicat ochii şi a zis: „Tată, Iţi mulţumesc că M-ai ascultat!” (Ioan 11:41)

 

Iisus a trăit o viaţă de mulţumire. El I-a mulţumit întotdeauna Tatălui Său pentru ceea ce avea şi pentru că Îl asculta întotdeauna când Se ruga. Acesta a fost modul în care El elibera miracole în viaţa Sa.

În istorisirea hrănirii celor cinci mii (Ioan 6:1-13), atitudinea lui Iisus a fost una de recunoștință. El a luat prânzul unui băieţaş, cinci pâini şi doi peşti, a adus mulţumiri şi apoi le-a dat pentru a fi distribuite. El a adus mulţumiri pentru puţinul care era acolo, iar acel puţin s-a multiplicat. Nu numai că oamenii au mâncat cât de mult au vrut, dar au fost şi doisprezece coşuri pline cu resturi!

Aşadar, atunci când vezi soldul mic din contul tău bancar, mulţumeşte-I Domnului pentru ceea ce ai. Sunt cele „cinci pâini şi doi peşti” ale tale. Când Îi aduci mulţumiri pentru că El este Cel Care îţi poartă de grijă şi sursa proviziilor tale, în ciuda puţinului pe care îl ai, acel puţin al tău va deveni mult, cu resturi rămase!

Chiar şi atunci când se confrunta cu imposibilul, soluţia continua să fie: „Tată, Îţi mulţumesc …” Când Iisus stătea în afara mormântului lui Lazăr, iar oamenii au dat la o parte piatra care acoperea mormântul, El nu a văzut acea situaţie ca fiind fără speranţă şi imposibilă. El Şi-a ridicat pur şi simplu ochii şi a spus: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat!” Apoi, El a acţionat chemându-l pe Lazăr, iar omul a ieşit din nou la viaţă!

Învierea lui Lazăr, care fusese mort mai bine de patru zile, a fost una dintre cele mai mari minuni ale lui Iisus. Iar El a realizat-o spunând: „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat!” El Şi-a pavat calea cu mulțumiri spre un miracol uimitor.

Prietene, data viitoare când te trezeşti rugându-te: „Doamne, Te rog să faci aceasta pentru mine! Te rog să îmi dai…”, opreşte-te! în schimb, spune: „Îţi mulţumesc, Doamne, că mă asculţi. Pentru că m-ai auzit, Îţi mulţumesc că am lucrul pentru care m-am rugat.” Când Îi mulţumeşti lui Dumnezeu, puţinul pe care îl ai se va înmulţi. Situaţiile imposibile se vor schimba pentru a reflecta purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Iar viaţa din înviere te va atinge!

 

Când Îi aduci mulţumiri pentru puţinul pe care îl ai, acel puţin va deveni mult, cu resturi râmase!

Destinat Să Domnești Devoțional – Joseph Prince