Matei 17:1-8; Marcu 9:1-8; Luca 9:28-36

2Şi a fost transfigurat înaintea lor şi faţa Lui a strălucit ca soarele, iar hainele Lui au devenit albe ca lumina. (Matei 17:2)

 

Este interesant să comparăm schimbarea la față a lui Iisus cu cea a lui Moise. Fața lui Iisus strălucea ca soarele, iar haina Lui era albă ca lumina. Acest lucru a depășit cu siguranță ceea ce Moise a experimentat, totuși chipul lui Iisus nu a continuat să strălucească și atunci când a coborât de pe munte, așa cum a fost fața lui Moise.

Fața lui Moise reflecta slava lui Dumnezeu, dar Iisus era slava lui Dumnezeu (Ioan 1:14; Evrei 1:3). Moise și-a pus un văl peste față pentru a ascunde slava lui Dumnezeu (Exodul 34:29-35), astfel încât oamenilor să nu le fie teamă de a se apropie de el. Trupul lui Iisus a fost vălul Său, care a ascuns înăuntru adevărata Sa glorie. În timpul transfigurării Sale, El a tras înapoi vălul trupului Său, iar apostolii au surprins o bucățică a gloria Sale, pe care a avut-o cu Tatăl înainte ca lumea să existe (Ioan 17:5). La moartea lui Iisus, vălul trupului Său a fost „sfâșiat în două,” oferindu-ne acces direct la slava lui Dumnezeu (Evrei 10:19-20).

Trebuie să ne conformăm morții și învierii lui Hristos. Nu putem doar să ne concentrăm asupra morții noastre față de păcat și fie să omitem, fie să existe ca plan secundar de a fi vii pentru Dumnezeu. Se presupune că dacă doar vom muri față păcat, atunci viața nouă în Hristos va veni automat. Acest lucru nu este adevărat, așa cum nici moartea fizică nu produce automat înviere fizică. Noi trebuie să fim vii pentru Dumnezeu, pentru a muri față păcat.

Dumnezeu vrea ca astăzi să fii viu în El. El vrea ca tu să știi cine ești în Hristos și să mergi în victoria că Hristosul înviat trăiește de fapt prin tine. Există peste o sută de referințe scripturiale despre prezența lăuntrică a Domnului în tine. Uită-te în Cuvânt, și vezi ce are de spus Dumnezeu despre tine!