20Şi ei, plecând, au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei şi întărind cuvântul prin semnele care-l urmau. Amin. (Marcu 16:17-20)

 

Domnul a confirmat predicarea Cuvântului Său prin minuni. Dacă Iisus și creștinii din secolul I au avut nevoie de Cuvântul confirmat prin miracole (Evrei 2:4), atunci și noi avem nevoie. Nu există nici o Scriptură care să spună că aceste semne miraculoase au încetat.

Unii oameni au interpretat „ceea ce este perfect” din 1 Corinteni 13:10 ca fiind Biblia completă. Acest lucru i-a determinat să creadă că darurile Duhului au încetat. Deși Cuvântul lui Dumnezeu este perfect (Psalmul 19:7), acesta nu este lucrul perfect la care Pavel face aici referire. 1 Corinteni 13:8 spune că limbile vor înceta, dar nu se va întâmpla până când „ceea ce este perfect vine.”

În 1 Corinteni 13:12, Pavel spune: „când ceea ce este perfect va veni, vom vedea față în față.” Aceasta vorbește despre a-L vedea pe Domnul față în față, nu vag, ca printr-o oglindă întunecată așa cum vedem acum. Unii ar putea susține că aceasta vorbește într-un mod simbolic, în loc de literalmente – față în față. Dar următoarea comparație din acest verset spune că atunci, „când va veni ceea ce este perfect,” vom cunoaște toate lucrurile, așa cum suntem și noi cunoscuți. Nu există altă modalitate de a interpreta acest lucru, decât ca o descriere a momentului în care vom sta în fața Domnului după această viață. Atunci vom fi față în față și vom cunoaște toate lucrurile, așa cum suntem și noi cunoscuți.

Versetul 8 spune că în momentul în care profețiile se sfârșesc și limbile încetează, cunoașterea va dispărea. Aceasta vorbește despre viața viitoare sau despre cerurile și pământurile noi, deoarece unul dintre semnele vremurilor sfârșitului este că va crește cunoașterea (Daniel 12:4). Deci „ceea ce este perfect,” despre care vorbește Paul, nu poate fi Biblia. Fie trebuie să fie trupul nostru glorificat, fie Iisus la a doua Sa venire. În orice caz, limbile și profeția vor rămâne până la acel moment.

Iisus a spus că vei alunga demoni, vei vindeca bolnavii, vei vorbi cu limbi noi și te vor urma semne și minuni. Aceasta înseamnă că ai o viață foarte interesantă pe care să o trăiești astăzi!